Skabeloner

Jule skabelonerDet kan være meget tidskrævende at tegne sine egne skabeloner i korrekt størrelse til brug til forskellige ting man ønsker at lave i glanspapir, silkepapir, karton eller farvet papir. Derfor har vi lavet nogle forskellige skabeloner som du frit kan downloade her, og ellers kan du i nedenstående links finde flere skabeloner, som andre har delt på nettet.

Det anbefales at printe ud på kraftigt papir (hvis din printer kan tage karton, ville dette være optimalt), så skabelonen kan “holde til” at blive tegnet efter.

Skabeloner til fri download:

Instruktion – Svampe guirlande

Instruktion kræmmerhus instruktion flettehjerte

Instruktion – Svampe guirlande Instruktion – hjerte kurv

Instruktion – guirlande

Instruktion – forskellige ophæng eller uroer

Instruktion – foldet rosette Instruktion – flettestjerne klassisk (dansk tekst)

Instruktion – 2 forskellige gaveæsker

Og links:
http://www.pinterest.com/kaldmigbarlullu/diy-papir-og-skabeloner/

http://www.cchobby.dk/Pages/ArticleTag.aspx?tag=jul

http://www.cchobby.dk/ide/11937-hjorteophaeng-og-kraemmerhus.aspx

http://www.julidannevang.dk/klip/nissepar/par.shtml

http://www.julidannevang.dk/klip/flet/flet.shtml

http://www.julidannevang.dk/klip/hjertekurv/kurv.shtml

http://www.julidannevang.dk/klip/lygte/lygte.shtml

http://skriveriet.skysite.dk/?side=152914

http://frydhaven.dk/01%20Os/HM/Arbejde/Frorup%20skole/MatrSamling/Tema%20-%20Jul/Skabeloner/SkabelonerNisser/nissepige.html

http://www.hendesverden.dk/jul/Julesysler/Julehobby/Smukke-foldekrammerhuse/

http://www.papirclipzen.dk/beglap/jul/spral/page_01.htm

http://www.ispsdesign.dk/skabelonerstart%20Jul%202a.htm

http://makvaerket.blogspot.dk/2011/11/geometrisk-jul-ja-tak.html

Fra bogen “135 skabeloner til juleklip” af Melike Fürstenberg:
http://mette-sirianna.blogspot.dk/2011_11_01_archive.html
og
http://paddehatten.blogspot.dk/2012/11/juleklip.html
Bogen kan bl.a. Købes her:
https://www.randersbib.dk/ting/object/773000%3A28557671

http://fourwallsonly.com/christmas-tree-template-large/

http://www.activityvillage.co.uk/christmas-templates

Disse kan også bruges til papir/karton ophæng:
http://tipnut.com/how-to-make-cookie-cutters-more/

http://www.makinglearningfun.com/themepages/ReindeerPatternOutline.htm

http://www.expressyourselfdiycards.com/collections/templates/products/cracker-template

http://www.minieco.co.uk/simple-christmas-tree-decorations/
Og ellers lav en google søgning på “jul skabeloner” eller “christmas templates” – og en masse kommer op – også i google billeder. God fornøjelse.

It can be very time consuming to draw your own templates in the correct size to use for different things you want to do in gloss paper, tissue paper, cardboard or colored paper. Therefore, we have made some different templates that you can download here, or else you can in the links below to find more templates that others have shared on the network.

It is recommended to print on heavy paper (if your printer can take cardboard, this would be optimal), so the template can “hold” to be subscribed for.

Templates for free download:

Templates for free download:

Instruction Mushrooms festoon

Instruction cornet instruction merge heart

Instruction Mushrooms garland Instruction – heart basket

Instruction festoon

Instruction different suspension or mobiles

Instruction folded rosette Instruction merge star classic (Danish text)

Instruction two different gift boxes

And links:
http://www.pinterest.com/kaldmigbarlullu/diy-papir-og-skabeloner/

http://www.cchobby.dk/Pages/ArticleTag.aspx?tag=jul

http://www.cchobby.dk/ide/11937-hjorteophaeng-og-kraemmerhus.aspx

http://www.julidannevang.dk/klip/nissepar/par.shtml

http://www.julidannevang.dk/klip/flet/flet.shtml

http://www.julidannevang.dk/klip/hjertekurv/kurv.shtml

http://www.julidannevang.dk/klip/lygte/lygte.shtml

http://skriveriet.skysite.dk/?side=152914

http://frydhaven.dk/01%20Os/HM/Arbejde/Frorup%20skole/MatrSamling/Tema%20-%20Jul/Skabeloner/SkabelonerNisser/nissepige.html

20Jul / Templates / Templates Pixies / nissepige.html

http://www.hendesverden.dk/jul/Julesysler/Julehobby/Smukke-foldekrammerhuse/

http://www.papirclipzen.dk/beglap/jul/spral/page_01.htm

http://www.ispsdesign.dk/skabelonerstart%20Jul%202a.htm

http://makvaerket.blogspot.dk/2011/11/geometrisk-jul-ja-tak.html

From the book 135 templates for Christmas decorationsof Melike Furstenberg:
http://mette-sirianna.blogspot.dk/2011_11_01_archive.html
and
http://paddehatten.blogspot.dk/2012/11/juleklip.html
The book may include Buying here:
https://www.randersbib.dk/ting/object/773000%3A28557671

http://fourwallsonly.com/christmas-tree-template-large/

http://www.activityvillage.co.uk/christmas-templates

These can also be used for paper / cardboard mounts:
http://tipnut.com/how-to-make-cookie-cutters-more/

http://www.makinglearningfun.com/themepages/ReindeerPatternOutline.htm

http://www.expressyourselfdiycards.com/collections/templates/products/cracker-template

http://www.minieco.co.uk/simple-christmas-tree-decorations/
And otherwise make a google search on “July templates” or “christmas templates and a lot coming up also in google images. Enjoy.